Co-educational day school for Pre-School through Twelfth grade

Guru SD Santa Ursula

...
Victoria Istiningsih
Kepala Satuan Pendidikan
...
F.A. Murgiyanto
Wakil Kepala Satuan Pendidikan
...
Christin Dita Irawati
Tenaga Pendidik Kelas I
...
Jasmin Petrus Sitanggang
Tenaga Pendidik Kelas I
...
Emiliana Widarti
Tenaga Pendidik Kelas I
...
Caecilia Lindawati Tasman
Tenaga Pendidik Kelas I
...
Christina Sukiyem
Tenaga Pendidik Kelas I
...
Reny Paulina Margaret
Tenaga Pendidik Kelas I
...
Irina Susilaningrum
Tenaga Pendidik Kelas II
...
Paulus Budiman
Tenaga Pendidik Kelas II
...
Sriningsih Indriani Siahaan
Tenaga Pendidik Kelas II
...
Christina Nurbuati
Tenaga Pendidik Kelas II
...
Yustina Mira Andika
Tenaga Pendidik Kelas II
...
Emah Suhamah
Tenaga Pendidik Kelas II
...
Dominika Eni Widyastuti
Tenaga Pendidik Kelas III
...
Angelina Agustina Malau
Tenaga Pendidik Kelas III
...
M.M. Sri Indrawati
Tenaga Pendidik Kelas III
...
Regina Jap Sioe Lee
Tenaga Pendidik Kelas IV
...
Yohanna Fransisca Christy R.
Tenaga Pendidik Kelas IV
...
Wahyu Widjaya
Tenaga Pendidik Kelas IV
...
Amdika Styadi
Tenaga Pendidik Kelas IV
...
F. Lusi Veranita Hermawati
Tenaga Pendidik Kelas V
...
Lucia Paramita Joeng
Tenaga Pendidik Kelas V
...
Silviana Ngatirah
Tenaga Pendidik Kelas V
...
Veronika Wit Widiyanti
Tenaga Pendidik Kelas VI
...
Antonius Yanto
Tenaga Pendidik Kelas VI
...
Yustina Dina Yunianti
Tenaga Pendidik Agama
...
Monica Anindito Rahayu
Tenaga Pendidik Agama
...
Lucia Rastiningsih
Tenaga Pendidik Olahraga
...
Noberta Nissa Edina
Tenaga Pendidik Bahasa Inggris
...
Wilyani Handali
Tenaga Pendidik Komputer
...
Maria P. Justiaty
Tenaga Pendidik Kesenian Sunda
...
Sri Rejeki
Tenaga Kependidikan
...
Agustina Rosalina Pulek
Tenaga Kependidikan
...
Elizabeth Dwi Setiani
Tenaga Kependidikan
...
Agustinus Yatmoko
Tenaga Kependidikan
...
Sri Harjumi
Tenaga Kependidikan Perpustakaan
...
Debbyati Gunawan
Tenaga Kependidikan Perpustakaan
...
Getrudis Wahyuning
Tenaga Kependidikan Perpustakaan
...
Sunarto
Tenaga Penunjang Kependidikan
...
Stefanus Tisna Sutisna
Tenaga Penunjang Kependidikan
...
Robertus Tri Nuryanto
Tenaga Penunjang Kependidikan
...
Dwi Nurbiyanto
Tenaga Penunjang Kependidikan
...
R. Jezen Abidin
Tenaga Penunjang Kependidikan
...
Naih Bani
Tenaga Penunjang Kependidikan
...
Martijo
Tenaga Penunjang Kependidikan
...
Suyono
Tenaga Penunjang Kependidikan
...
Daday Hidayat
Tenaga Penunjang Kependidikan